Optreden

Gages en onkostenvergoedingen

Wij bieden een leuk podium waar muzikanten zichzelf in een sfeervolle accommodatie kunnen presenteren voor een enthousiast publiek. Alles is gebaseerd op particulier initiatief zonder subsidies of sponsors. Dat betekend dat wij ons helaas geen betaalde optredens kunnen permitteren. Wel willen we graag onze waardering laten blijken in de vorm van een redelijk aantal gratis consumpties voor de optredende muzikanten. …..

We zijn er ons terdege van bewust dat veel muzikanten ook kosten moeten maken. Om daar in tegemoet te komen is de verkoop van eigen CD’s en merchandising toegestaan. Een andere mogelijkheid om de kosten te dekken is om met de pet rond te gaan. Een tevreden klant wil misschien wel een paar euro doneren.
De organisatie van Station Zuid streeft ernaar om de geplande activiteiten zoveel mogelijk GRATIS aan te bieden om daarmee de doelstelling van laagdrempeligheid te kunnen verwezenlijken.

Entreegelden

Om toch inkomsten te verkrijgen kun je er zelf voor kiezen om entreegelden voor je optreden te vragen. Je mag zelf het bedrag van de entree bepalen. Ook mag je zelf de entree aan de deur regelen. (Let wel: op entreegelden zit 9% btw). Indien men besluit om met entreegelden te werken dan willen wij dit graag vroegtijdig weten zodat we dat in de aankondigingen en publiciteit kunnen meenemen. We willen voorkomen dat bezoekers pas bij de ingang horen dat er entree gevraagd wordt…. Wij vragen u een bevestiging te ondertekenen waarin vermeld staat dat alle entreegelden gaan naar de optredende artiesten.

Programmering

Wij willen graag een avond/middagvullend programma presenteren. Indien zoveel repertoire (nog) niet beschikbaar is kan er ook een combinatie met een andere band of met meerdere muzikale activiteiten op een avond gepland worden. Weten of kennen jullie zelf een andere band(s) die met jullie wil optreden? Misschien kun je dan samen met die bevriende bands of muzikanten een avondvullend programma aanbieden. Laat het even weten.

Mocht er belangstelling bestaan om een optreden te verzorgen, dan kun je een datumvoorstel doen voor een vrijdag-, zaterdagavond of zondagmiddag. Bandoptredens programmeren wij bij voorkeur op een vrijdag- of zaterdagavond op het bandpodium in de kelder. Bekijk de agenda voor de keuze van een datum. De agenda op de website is altijd actueel. Datums die nog niet ingevuld zijn, zijn in principe beschikbaar. Je kunt je voorkeur aangeven. Wie het eerst komt….

Advies: Neem via de website contact op en niet via Facebook. Je weet dan zeker dat je vraag of info bij de programmeur terecht komt.

Publiek en publiciteit

Café Station Zuid werkt hard om een vaste bezoekersgroep op te bouwen. Dat heeft uiteraard tijd nodig. De organisatie van Café Station Zuid zal zijn uiterste best doen om het programma bij een zo groot mogelijk publiek bekend te maken.

Wij geven op de volgende manieren publiciteit aan de geprogrammeerde optredens:
– Alle optredens worden aangekondigd op de agenda van onze website met foto/bio van de optredende artiesten.
– Van elke activiteit wordt door ons een Facebook Evenement aangemaakt en verspreid via de verschillende FB-groepen. Het bereik is optimaal als muzikanten/artiesten ons FB-evenement binnen hun eigen netwerk delen. Indien je liever zelf een Facebook Evenement wilt aanmaken vragen wij je om ons medebeheerder van dat evenement te maken. Dit om er voor te zorgen dat bij eventuele wijzigingen van datum, tijd of annulering, de nieuwe informatie ook weer bij alle partijen terecht komt. Het is immers veel moeilijker om het bereik en de respons van de aankondiging te monitoren als het via meerdere kanalen verspreid wordt.
– Alle geplande optredens/activiteiten worden bij de diverse lokale media, middels persberichten en redactionele artikelen, aangekondigd en bekend gemaakt.

Ondanks deze inspanningen kunnen wij op geen enkele manier een bezoekersaantal garanderen. Uiteraard staat het u vrij om aanvullend zelf uw publiciteit en werving van publiek te organiseren. Tevens hopen wij dat de muzikanten/artiesten ook eigen publiek (fans, familie, buren en vrienden) meebrengen.

Wil je optreden?

U kunt bellen of mailen naar 073-6140500 / info@stationzuid.nu