Bluesmiddag

Elke 3e zondagmiddag van de maand

Sinds mei 2019 wordt er elke 3e zondagmiddag van de maand een blues middag geprogrammeerd. Tussen 15.00 en 19.00 uur met optredens en/of video/youtube opnames. Dit alles op initiatief van Geertje van den Berg die deze middagen coördineert en mee organiseert. Vanaf de eerste editie zijn deze blues middagen een groot succes. Het duurde niet lang voor dat de fervente blues liefhebbers deze optredens wisten te vinden en er nu regelmatig, vanuit de verre omgeving, van komen genieten van de vaak authentieke bluesmuziek. Ken jij bluesbands/muzikanten die willen komen spelen, laat het ons (en hun) weten. Hoort zegt het voort!

Geertje van den Berg
Programmeur blues-middagen

Geertje meldde zich bij Podium Lohengrin en maakte het statement dat er meer bluesmuziek moest komen. Ze kreeg ze de kans om daar iets aan te doen en dit leidde tot de succesvolle maandelijkse Zondag blues middagen!

DISCLAIMER

* Er kunnen van alle optredens audiovisuele opnamen gemaakt worden. De organisatie van “Café Station Zuid” behoudt zich het recht voor om deze opnamen naar eigen goeddunken voor eigen publiciteitsdoeleinden te gebruiken
* De organisatie van “Café Station Zuid” heeft geen invloed op het tot stand komen of uitwerken van het gespeelde repertoire. Derhalve kunnen er door deelnemers ook geen auteursrechten worden ontleend aan de uiteindelijk gespeelde muziek
* De organisatie van “Café Station Zuid” is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van instrumenten, apparatuur of materialen die door deelnemers zijn ingebracht
* Elke deelnemer aan de activiteiten van “Café Station Zuid” is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn meegebrachte instrumenten en materialen
* Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden, regels en reglementen van “Café Station Zuid”